Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce

Oddział w Jeleniej Górze


nr rachunku bankowego:
54 1020 2124 0000 8102 0006 8569


kod Swift Banku: BPKOPLPW


nr rachunku bankowego w formacie IBAN (dla przelewów z zagranicy):
PL54 1020 2124 0000 8102 0006 8569